Towarzystwo
Teatralne - Misja

Towarzystwo
Teatralne - Misja

Ogólnopolska Offensywa Teatralna przynależy od października 2016 roku do międzynarodowego ruchu teatralnego AITA/IATA, AITA CEC i EDERED. Po 33-letniej nieobecności na międzynarodowej arenie polskiego offu, teatru ochotniczego, ludowego czy amatorskiego zaistniał w końcu godny, nowoczesny, żywy i działający ruch. Zatem główne założenie Towarzystwa Teatralnego im. Jędrzeja Cierniaka zostało osiągnięte. Ogólnopolska Offensywa Teatralna jest częścią INTERNATIONAL AMATEUR ASSOCIATION, AITA Central European Committee i European Drama Encounters EDERED za pośrednictwem Towarzystwa Teatralnego im. Jędrzeja Cierniaka. Międzynarodowe projekty, wyjazdy, współprace, festiwale, dbałość o przepływ informacji i wymiany realizuje grupa robocza do spraw międzynarodowych powołana w czerwcu 2016 roku na pierwszym zjeździe Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej w Łodzi. www.off-teatr.pl

Zwycięzca konkursu EDUinspiracje 2015 za projekt „Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego”. Kategoria: Edukacja pozaformalna młodzieży. Czytaj dalej

Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka zostało powołane na rzecz współtworzenia nowej wspólnoty teatralnej. Towarzystwo odwołuje się do postaci Jędrzeja Cierniaka, który w 1929 roku założył Instytut Teatrów Ludowych. Pomysł, który stoi za wywyższeniem rangi teatru z amatorami z szeroko pojętej kultury do poziomu naukowo-badawczego, wart jest rozwoju organizacyjnego i merytorycznego we współpracy pomiędzy sektorem publicznym a społecznym. Fundacja Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka wraz z wicedyrektorem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, prof. dr. hab. Dariuszem Kosińskim, zdecydowało się na patronat Jędrzeja Cierniaka, uznając jego idee za przykładne, podziwiając jego zaangażowanie i konsekwentność wobec potrzeb środowiska teatralnego.

Misja tworzenia nowej wspólnoty teatru w Polsce jest w trakcie realizacji we współpracy z Ogólnopolską Offensywą Teatralną:

Etap I
Rejestracja w Ogólnopolskiej Offensywie Teatralnej pozwoli stworzyć bazę grup teatralnych, teatrów nieinstytucjonalnych i offowych. Każdy teatr i każda grupa teatralna jest zaproszony dołączyć do nas!

Etap II
Po rejestracji (formularz) KWARTALNIK TEATRALNY nietak!t przechowywuje wpisane informacje i wprowadza je na stronę http://off-teatr.pl. Informacje są redagowane w celu stworzenia wizytówek grup teatralnych.

Etap III
Na pierwszym spotkaniu 01 czerwca 2016 roku w Łodzi spotkało się grono ponad 60 osób, reprezentujących razem około 40 teatrów. Po 8 godzinowych dyskucjach stworzono kilka grup roboczych odpowiadające na potrzeby środowiska teatralnego.

Etap IV
Rozwój partnerstw i współprac za granicą i w Polsce oraz dbanie o istniejące międzynarodowe relacje i projekty za pomocą grupy roboczej do spraw międzynarodowych Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej.

Powstały następujące grupy robocze Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej:
 • 1. Grupa informacyjno-promocyjna / redakcja portalu www.off-teatr.pl
  prowadząca: Katarzyna Knychalska – zajmiemy się rozwojem platformy internetowej OOT i usprawnianiem komunikacji w środowisku;
 • 2. Grupa prawno-interwencyjna
  W ramach tej grupy mamy prowadzących chętnych do poszczególnych komórek:
  - Jarosław Fret będzie odpowiadał za kwestię offu wobec ZASPu
  - Dariusz Skibiński został powołany na rzecznika do spraw pozyskiwania pomocy prawnej;
  Do obsadzenia pozostałe kwestie wynikające z charakteru grupy;
 • 3. Grupa edukacyjna
  prowadzący: Daniel Jacewicz, który wystąpił z projektem edukacyjnym w ramach NCKu, który łączyłby działania domów kultury z teatrami offowymi właśnie na płaszczyźnie edukacyjnej;
 • 4. Grupa do spraw międzynarodowych
  prowadzący: Simon Blaschko, który udostępnił partnerstwa i współprace międzynarodowe z organizacjami AIATA/IATA, AITA CEC i EDERED;
 • 5. Grupa infrastrukturalna
  prowadzący: Jarosław Fret, który podjął się zadania zmapowania przestrzeni, które mogłyby posłużyć jako miejsca dla teatrów offowych;
 • 6. Grupa „targów offu”
  prowadzący: Dariusz Skibiński, który rozpocznie proces planowania „targów” - corocznej imprezy prezentującej spektakle teatru offowego przed gronem osób, które mogłyby być zainteresowane ich promowaniem lub zaproszeniem na festiwale;
 • 7. Grupa organizacyjna
  prowadząca: Katarzyna Knychalska – grupa zajmuje się „międzygrupowo”, porządkująca sprawy, komunikująca, organizująca.

  We wrześniu 2013 roku Towarzystwo Teatralne dołączyło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatru Amatorskiego AITA/IATA asbl, podlegającego pod ITI worldwide, Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO. Od tego czasu spełnia ono obowiązki ogólnopolskie i międzynarodowe, odpowiadające zakresem działań polskiemu przedstawicielstwu. Chcąc spełnić statut AITA/IATA asbl, Towarzystwo podjęło się koordynacji działań międzynarodowych w celu wzbogacenia doświadczenia środowiska polskiego, jak również edukacji za pośrednictwem teatru. Fundacja, poprzez współtworzenie sieci polskiego środowiska teatralnego, spełnia założenia statutu AITA/IATA asbl. Dodatkowym punktem realizacji statutu jest również stworzenie co najmniej jednego ośrodka informacyjnego lub badawczego, koncentrującego się na teatrze.  Towarzystwo Teatralne angażuje się w następujących międzynarodowych organizacjach, w których reprezentuje od 02 października 2016 roku Ogólnopolską Offensywę Teatralną:
 • AITA/IATA – International Amateur Theatre Association jest jedynym światowym stowarzyszeniem promującym porozumienie i edukację poprzez aktywne uczestnictwo w teatrze. NGO został założony w Belgii w 1952 roku. Aktualnie AITA/IATA składa się z ponad setki krajowych centr, sieci offu i członków indywidulanych z 80 różnych krajów z 5 kontynentów. Organizacja dzieli się na 7 rejonów swiata: ARC Asian Regional Centre, CARA Caribbean and Central American Regional Alliance, CEC Central European Committee, CIFTA Conseil International des Fédérations de Théâtre Amateur de culture latine, NARA North American Regional Alliance, NEATA North European Amateur Theatre Alliance i SARA South American Regional Alliance. Polska należy do CEC. www.aitaiata.org
 • AITA/IATA CEC – Central European Comittee promuje porozumienie między narodami w centralnej Europie oraz wspiera artystyczny i społeczny rozwój teatru. CEC organizuje festiwale teatralne, warsztaty, seminaria, konferencje i spotkania na temat teatru amatorskiego w gronie 25 krajów. Członkami są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Izrael, Macedonia, Malta, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Tyrol (Włochy), Ukraina, Węgry i Wielka Brytania. www.cec-aita.eu.
 • EDERED – European Drama Encounters od 1982 roku realizuje – zgodnie z celami Rady Europy – coroczną wymianę teatralną dzieci i młodzieży. Krajami członkowskimi są: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Węgry i Wielka Brytania. www.edered.org

  Celem Towarzystwa Teatralnego im. Jędrzeja Cierniaka jest technologiczne, organizacyjne i ideowe wsparcie środowiska, na rzecz dbałości i rozwoju wspólnoty teatru offowego. Odwołujemy się do działań, które były realizowane od 1907 roku przez Związek Teatrów i Chórów Włościańskich, następnie od 1919 roku przez Związek Teatrów Ludowych, w kolejnych latach, począwszy od 1962 roku, przez Związek Teatrów Amatorskich oraz od 1972 roku przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.

  Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej rejestracji: formularz. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

 • Information
  in English