Towarzystwo
Teatralne - Misja

Towarzystwo
Teatralne - Misja

Zwycięzca konkursu EDUinspiracje 2015 za projekt „Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego”. Kategoria: Edukacja pozaformalna młodzieży. Czytaj dalej

Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka zostało powołane na rzecz stworzenia wspólnoty teatru amatorskiego w Polsce. Towarzystwo odwołuje się do postaci Jędrzeja Cierniaka, który w 1929 roku założył Instytut Teatrów Ludowych. Pomysł, który stoi za wywyższeniem rangi teatru z amatorami z szeroko pojętej kultury do poziomu naukowo-badawczego, wart jest rozwoju organizacyjnego i merytorycznego we współpracy pomiędzy sektorem publicznym a społecznym. Fundacja Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka wraz z wicedyrektorem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, prof. dr. hab. Dariuszem Kosińskim, zdecydowało się na patronat Jędrzeja Cierniaka, uznając jego idee za przykładne, podziwiając jego zaangażowanie i konsekwentność wobec potrzeb środowiska teatralnego.

Celem Towarzystwa Teatralnego im. Jędrzeja Cierniaka jest technologiczne, organizacyjne i ideowe wsparcie środowiska, na rzecz dbałości i rozwoju wspólnoty teatru amatorskiego. Odwołujemy się do działań, które były realizowane od 1907 roku przez Związek Teatrów i Chórów Włościańskich, następnie od 1919 roku przez Związek Teatrów Ludowych, w kolejnych latach, począwszy od 1962 roku, przez Związek Teatrów Amatorskich oraz od 1972 roku przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.

We wrześniu 2013 roku Towarzystwo Teatralne dołączyło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatru Amatorskiego AITA/IATA asbl, podlegającego pod ITI worldwide, Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO. Od tego czasu spełnia ono obowiązki ogólnopolskie i międzynarodowe, odpowiadające zakresem działań polskiemu przedstawicielstwu. Chcąc spełnić statut AITA/IATA asbl, Towarzystwo podjęło się koordynacji działań międzynarodowych w celu wzbogacenia doświadczenia środowiska polskiego, jak również edukacji za pośrednictwem teatru. Fundacja, poprzez współtworzenie sieci polskiego środowiska teatralnego, spełnia założenia statutu AITA/IATA asbl. Dodatkowym punktem realizacji statutu jest również stworzenie co najmniej jednego ośrodka informacyjnego lub badawczego, koncentrującego się na teatrze.

Information
in English