Publikacje
do pobrania

PUBLIKACJE
DO POBRANIA

WYDANIA EDUKACYJNE

Najwspanialsza Dygresja. Mówi pani Krystyna Małecka. Słuchowisko w języku polskim, 2017. Długość 4:28 minut. Wyniki wieloletniej współpracy z celem rozszerzenia działalności międzynarodowej między Domem Kultury a Towarzystwem Teatralnym za pomocą sieci AITA/IATA - Teatr eF Dom Kultury Bielsko-Biała Hałcnów - wycinek z rozmowy z dnia 02 czerwca 2017. Link do słuchowiska

AITA/IATA duchem czasu / AITA/IATA young in spirit. Język polski / read in english, 2017. Rozmowę prowadzi Krzysztof Gmiter Wice Prezes Towarzystwa z Robem van Genechten światowym Prezesem International Amateur Theatre Association. / Krzysztof Gmiter Vice President of Polish Theatre Society talked with Rob van Genechten, who is the President of the International Amateur Theatre Association. Plik .pdf

Marie Markvard Andersen: Dziura w niebie - Niezwykły eksperiment ze scenariuszem. Język polski, 2015. Scenariusz jest rodzajem katalogu inspiracji, służący przedmiotowej, improwizacyjnej i włączającej publiczność pracy z danym tematem i fabułą. Punktem wyjścia dla całej historii jest tematyka strachu. Akcja rozgrywa się w małym miasteczku, gdzie niespodziewanie pojawia się dziura w niebie. Wszyscy są owładnięci strachem i nikt nie wie, co ta dziura właściwie oznacza. Plik .pdf

Karl-Heinz Wenzel: Teatr w formie B.E.S.T. Język polski, 2015. Młodzież dowiaduje się, czym jest istota teatru, jak teatr funkcjonuje i przede wszystkim, że teatr nie jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju rytuałem, wydarzeniem skierowanym do wykształconej mniejszości. Poznają swoje silne i słabe strony oraz uczą się, biorąc pod uwagę przerabiany temat, co ich szczególnie w nim interesuje, krótko mówiąc, co jest ich konikiem, ich pasją czy ich rzeczą, ich „res”, jak to ładnie ujmuje łacina. Uczą się, jak się na tę „rzecz” otworzyć, skoncentrować, pozostając przy tym otwartym i wrażliwym na wszystko inne dookoła, na współuczestników i ich historie. Plik .pdf

Katell Tison-Deimat: 11 spotkań teatralnych z udziałem Robina Renucci. Język polski, 2015. Wydanie składa się z jedenastu lekcji po dwie godziny każda. Tłumaczenie z języka francuskiego zawiera wiele scenariuszy gier i ćwiczeń służących odkrywaniu podstaw teatru, opartych na wykorzystaniu pięciu zmysłów i skupieniu się na odczuciach ciała. Plik .pdf

Krystyna Miłobędzka: Afvigerens synsvinkel. Teater, børn, verdens oprindelse. Język duński, 2015. På denne måde kom jeg til at forstå det poetiske i Dormans teater. For det er netop den skuespiller der vender ryggen mod publikum, som tager hele opmærksomheden, netop fordi han stod med ryggen mod publikum. Skuespillere som ikke ”spiller” i den professionelle betydning af ordet – og som netop derfor huskes så godt! [...] Man så kun det, som man ikke så. Plik .pdf

Krystyna Miłobędzka: Le Regard de l'Autre. Theatre, Enfant, Cosmogonie. Język francuski, 2015. C’est de cette manière que j’ai pu comprendre la poétique du théâtre de Dorman. Car c’est bien cet acteur vu de dos, justement parce que retourné, qui a concentré toute l’attention sur lui ! Ces comédiens qui ne « jouaient » pas, au sens professionnel du terme, et dont on se rappelle si bien. [...] N’était visible que ce qu’on ne voyait pas. Plik .pdf

Krystyna Miłobędzka: Im Blickfeld des Sonderlings. Theater, Kind, Kosmonogie. Język niemiecki, 2015. Auf diese Weise habe ich die Poetik des Dorman Theaters verstanden. Es war doch der mit dem Rücken zum Publikum gekehrte Schauspieler, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenkte, eben nur deswegen, weil er rückwärts stand! An die Schauspieler, die vom professionellen Gesichtspunkt aus gesehen gar nicht „spielen“, kann man sich deswegen so gut erinnern! [...] Man sah also nur das, was man nicht sah. Plik .pdf

Międzynarodowe Porozumienie w sprawie Zachowania i Etyki Pedagogów Teatru (PZEPT). Język polski, 2015. Porozumienie składa się z 24 artykułów. Porozumienie formułuje dążący do ustanowienia pozycji moralnej i kształtujący sumienie zawodowy etos pracy o intelektualnym, społecznym, pedagogicznym i artystycznym charakterze. Opiera się ono na zasadzie podejmowania odpowiedzialności za dobro uczniów / studentów / kolegów / lokalnej społeczności. Plik .pdf

Simon Blaschko: Niemiecka pedagogika teatru wobec edukacji estetycznej. Język polski, 2013. Wydanie obejmuje definicje pedagogiki teatru z perspektywy polskiej i niemieckiej, dydaktyczne rozwinięcie zabawy w kontekście popędu gry, flow, doświadczenia zmysłowego oraz przestrzeni estetycznej, a także istotne rozważania powstałe w zetknięciu się z Fryderykiem Schillerem, Richardem Schechnerem, Wolfgangiem Welschem, Bertoltem Brechtem, Eriką Fischer-Lichte, Horstem Hawemannem. Plik .pdf

DOKUMENTY

Statement of the 91st AITAIATA asbl Affiliate from Poland. Język angielski, 2016. The Polish Theatre Offensive is organised as a non-formal network of tens of theatres with hundreds of individuals represented. [...] We are young, flexible and happy to have the possibility to promote understanding and education through theatre in cooperation with AITA/IATA asbl, AITA CEC and EDERED in Poland and overseas. Plik .pdf

Statut Fundacji Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka. Język polski, 2016. Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i realizowanie działań kulturowo-oświatowych w zakresie twórczości teatralnej. Plik .pdf

Logo Towarzystwa Teatralnego im. Jędrzeja Cierniaka.
Format png, 96dpi, 2462px × 1740px. Plik .png

Statut AITA/IATA International Amateur Theatre Association. Język angielski, 2018. We wrześniu 2013 roku Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka dołączyło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatru Amatorskiego, podlegającego pod Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO. AITA/IATA jest jedynym światowym stowarzyszeniem promującym porozumienie i edukację poprzez aktywne uczestnictwo w teatrze www.aitaiata.org. Plik .pdf

Statut CEC. Język angielski, 2005. Central European Comittee promuje porozumienie między narodami oraz wspiera artystyczny i społeczny rozwój teatru amatorskiego. CEC dąży do rozwoju Europejskiego Forum Teatru Amatorskiego, które ma na celu przeprowadzenie międzysektorowych projektów badawczych www.cec-aita.eu. Plik .pdf

Podręcznik EDERED. Język angielski, 2003. European Drama Encounters Rencontres Européennes de Drama, zarejestrowany przy Parlamencie Europejskim w Strasburgu, realizuje od 1979 roku coroczną największą wymianę teatralną dzieci i młodzieży www.edered.org Plik .pdf

Koncepcja stałej współpracy polsko-niemieckiej. Język polski i niemiecki, 2015. Opis stałej współpracy w dziedzinie teatru amatorskiego między Bund Deutscher Amateurtheater e.V. a Towarzystwem Teatralnym im. Jędrzeja Cierniaka Plik .pdf

Polsko-Niemiecka Umowa o Przyjaźni. Język polski i niemiecki, 2015. Zamysłem i celem niniejszej umowy jest pogłębienie i zacieśnienie stosunków obu krajów w zakresie teatru amatorskiego i pedagogiki teatru, jak również intensyfikacja kontaktów między niemieckimi i polskimi teatrami amatorskimi, twórcami festiwali i twórcami teatru. Plik .pdf

WYRÓŻNIENIA

Zwycięzca konkursu EDUinspiracje 2015 za projekt „Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego”. Kategoria: Edukacja pozaformalna młodzieży. Czytaj dalej

Information
in English