SZKOLENIA WARSZTATY
Kompetencje instruktora teatru amatorskiego

JESIENNY KURS TEATRALNY 2017
42 godz. - POZIOM PIERWSZY

Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka
zaprasza na:

4 jesienne weekendy intensywnego kursu teatralnego
dla instruktorów, nauczycieli, pedagogów, animatorów na temat:

Praktyczne kompetencje instruktora teatru amatorskiego poziom pierwszy (podstawowy)42 godz. lekc. tzn. 7 spotkań po 6 godzin lekc., godz. 10.00 – 15.00
Szkolenie przeznaczamy dla dorosłych (nauczycieli, instruktorów), którym brakuje sposobów i wiedzy o nowoczesnym prowadzeniu koła teatralnego w szkole lub zajęć teatralnych w placówkach kultury.

Szczegóły dot. kursu znajdują się w pliku.pdf kliknij aby pobrać

Terminy:
04.11. sobota / 05.11. niedziela
18.11. sobota / 19.11. niedziela
25.11. sobota
09.12 sobota / 10.12. niedzielaTematy (kolejność może ulec zmianie):
 • Elżbieta Socha: Ćwiczenia i zabawy ośmielające, integrujące, koncentrujące i „otwierające” uczestników jako podstawa zajęć teatralnych. Jak może przebiegać wstępny etap pracy z dziecięcym zespołem teatralnym – cele i sposoby. Różnice między metodami teatru i dramy w edukacji.
 • Simon Blaschko: Zakładanie zespołu teatralnego – sposoby pedagogiczne i ćwiczenia teatralne oraz wprowadzenie do podstaw merytorycznych kursu.
 • Tomasz Struzik: Rola muzyki w teatrze dziecięcym: motyw przewodni, muzyka ilustracyjna, budowanie czasu, miejsca i przestrzeni, budowanie nastroju, muzyka z offu, żywa muzyka, piosenka.
 • Wiesława Klata: Przejście od roli do roli – wykorzystanie dramy w pracy z młodym aktorem. Rzeźbić, lepić czy układać – rola wychowawcy-instruktora w pracy nad przedstawieniem w teatrze szkolnym.
 • Sylwia Kalisz-Mróz: Zabawy ruchowe i ćwiczenia wyzwalające emocje, uczące ich kontrolowania oraz współzawodnictwa i budowania relacji w grupie. Praca z dziećmi metodami m.in. Weroniki Sherborne.
 • Paweł Paszta: Praktyczne wskazówki reżyserskie – jak stworzyć przedstawienie z młodzieżą.
 • Simon Blaschko: Rozwijanie własnych gier i ćwiczeń teatralnych oraz praktyczne podsumowanie kursu.  Absolwenci szkolenia otrzymają świadectwo ukończenia poziomu pierwszego, przydatne do podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie teatru szkolnego, które poświadczy Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka.
  Koszt szkolenia 42 godz. lekc. - 660 zł.
  Miejsce: Warszawa, ul. Miedziana 11 (Śródmieście), II p. sala zielona
  Zapisy do dnia 30 października 2017 na adres: drama.teatr.2017@gmail.com, prosimy o podawanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
  Telefon kontaktowy organizatora 609 76 30 54. Ilość miejsc ograniczona.
 • Information
  in English