23.07
2024

Kalendarz między- narodowych spotkań
teatru amatorskiego

Archiwizacja
premier teatralnych

Rejestracja wyłączona
Zostań przyjacielem towarzystwa teatru amatorskiego

Kontakt
z nami

Publikacje
do pobraniaGrupa robocza do spraw polskich
Grupa robocza do spraw międzynarodowych

Towarzystwo
teatralne - misja

Information
in English

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych.
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczących rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodę można wyrazić i wycofnąć drogą elektroniczną w dowolnym momencie: kontakt@towarzystwoteatralne.pl.

Administrator danych osobowych: Simon Blaschko